Wij regelen uw administratie, u richt zich op het onderwijs
Wij regelen uw administratie, u richt zich op het onderwijs

Administratie voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is nauwelijks nog te vergelijken met een paar jaar geleden. Dit merkt u in uw administratie en in uw bedrijfsvoering. Professionalisering van de financiële organisatie en schaalvergroting hebben ervoor gezorgd dat er sprake is van een metamorfose in positieve zin. Toch is er nog steeds het nodige te doen, met name op het gebied van financieel beheer. Dat komt voornamelijk door de ontwikkelingen op onderwijsgebied en in de wet- en regelgeving.

Personeels- en financiële administratie uitbesteden

Verzorgt u uw eigen administratie of besteedt u dit liever uit? Het is goed mogelijk dat u uw eigen administratie wilt blijven doen, maar dat u wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om de jaarrekeningen en tussentijdse rapportages te controleren. Om kansen te zien of om u te attenderen op nieuwe ontwikkelingen. Ons onderwijsteam ondersteunt u waar nodig is. Het is ook mogelijk om het helemaal uit te besteden. Ook dan zit u bij ons goed. Onze specialisten kunnen tevens bij u op locatie komen werken. Vragen en eventuele problemen worden direct aangepakt.

Een aantal uitdagingen voor het voortgezet onderwijs op een rijtje

  • Zo efficiënt mogelijk omgaan met het (beperkte) overheidsbudget
  • Verdere professionalisering van de interne organisatie, met name het financieel beheer
  • Uitvoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur – onder andere door beheer en toezicht binnen de organisatie goed te scheiden
  • Een goed beleid opzetten wat risicomanagement en vermogensvorming betreft en dit professioneel uitvoeren in de organisatie
  • Implementatie van de veranderingen uit de cao voortgezet onderwijs
  • De Wet werk en zekerheid op een effectieve manier handen en voeten geven
  • De gevolgen van de vergrijzing, dalend aantal leerlingen en toename personeelskosten, zo goed mogelijk opvangen

Van Oers is dé specialist en sparringpartner als het gaat om financiële processen bij onderwijsinstellingen. We nemen u net zo veel zorg uit handen als u wilt en ondersteunen u bij een professionele aanpak die het meest oplevert voor uw onderwijsinstelling. 

Kom erachter welke positie uw onderwijsinstelling heeft t.o.v. uw concurrenten en vul het formulier rechts in. 

Check uw positie in de markt
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Bevoegdgezagnummer:*