Wij regelen uw administratie, u richt zich op het onderwijs
Wij regelen uw administratie, u richt zich op het onderwijs

Administratie passend onderwijs en samenwerkingsverbanden

Ook voor advies en administratie van samenwerkingsverbanden kunt u terecht bij Van Oers Onderwijs. Het passend onderwijs is aan verandering onderhevig. De invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 heeft voor heel wat veranderingen gezorgd. Al deze veranderingen plus de wet- en regelgeving in het onderwijs maakt het managen van een samenwerkingsverband geen sinecure.

Samenwerkingsverband

Met de komst van de wet passend onderwijs is er tevens veel veranderd. De geldstromen zijn veranderd. Zo wordt er geld ingehouden door DUO en worden gelden doorbetaald aan de scholen. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toelatingen in het speciale basisonderwijs en het bepalen van de vorm en omvang van arrangementen. Er zijn per saldo veel verschillende arrangementen. Bij Van Oers Onderwijs begrijpen we dat er onzekerheid en onrust heerst over de inrichting en omvang van de ondersteuningsgelden. Het voeren van een financieel beleid is in dit geval niet eenvoudig. Wij adviseren en ondersteunen u bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering. Met onze ervaring en expertise bieden wij de oplossing op maat.

Een aantal uitdagingen voor het speciaal onderwijs op een rijtje

  • Zo goed mogelijk omgaan met het overheidsbudget en doorbetalingen naar de schoolbesturen
  • Inspelen op de aanpassingen door het ministerie op het gebied van deze budgetverdeling
  • Professionalisering van de interne organisatie en met name het financieel beheer
  • Uitvoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur – onder andere door beheer en toezicht binnen de organisatie goed te scheiden
  • Een goed beleid opzetten wat risicomanagement en vermogensvorming betreft en dit professioneel uitvoeren in de organisatie
  • Implementatie van de veranderingen uit de cao primair en voortgezet onderwijs
  • De gevolgen van de vergrijzing, dalend aantal leerlingen en toename personeelskosten, maar ook de toelatingen in het speciaal onderwijs zo goed mogelijk opvangen
  • Helderheid verkrijgen over alle financiële stromen
  • Duidelijkheid over het meerjarenbeleid
  • Inrichting administratieve organisatie

Voor een specialist op het gebied van passend onderwijs en samenwerkingsverbanden komt u bij Van Oers Onderwijs. U bepaalt welke werkzaamheden u uit wilt besteden. Wilt u weten wat Van Oers Onderwijs voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Wilt u weten hoe uw positie in de markt is t.o.v. uw concurrenten? Vul dan het formulier in aan de rechterkant.

 

Check uw positie in de markt
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Bevoegdgezagnummer:*