Wij regelen uw administratie, u richt zich op het onderwijs
Wij regelen uw administratie, u richt zich op het onderwijs

Accountancy en administratie voor kinderopvang en peuterspeelzalen

De financiële administratie en personeels- en salarisadministratie voor kinderopvang en peuterspeelzalen is complex. De onderwijsspecialisten van Van Oers Onderwijs ontzorgen u. Vanaf 1 januari 2016 gelden voor kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde kwaliteitseisen. Vanaf 1 januari 2018 moeten peuterspeelzalen vervolgens voldoen aan de Wet kinderopvang. Die harmonisatie betekent dat zowel de financiering, de kwaliteitsregelgeving als de inspectie op elkaar worden afgestemd en onder dezelfde wetgeving gaan vallen. Het is nog onduidelijk of en hoe dit zal veranderen. Dit vraagt bedrijfsmatig en strategisch heel wat aanpassingen van uw organisaties. Hierdoor en door andere ontwikkelingen op onderwijsgebied en in wet- en regelgeving, is het financiële bestuur van peuterspeelzalen en organisaties in de kinderopvang niet eenvoudig. Wij adviseren en ondersteunen u hierbij.

Uitdagingen voor peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen

  • Zo efficiënt mogelijk omgaan met de financiële middelen, die momenteel nog op verschillende manieren zijn opgebouwd
  • Inspelen op de aangekondigde harmonisatie door het ministerie
  • Professionalisering van de interne organisatie en met name het financieel beheer, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke veranderingen in de manier van financiering
  • Een goed beleid opzetten wat risicomanagement en vermogensvorming betreft en dit professioneel uitvoeren in de organisatie
  • De Wet werk en zekerheid op een effectieve manier handen en voeten geven
  • De gevolgen van de vergrijzing, dalend aantal kinderen en toename personeelskosten, zo goed mogelijk opvangen

Naast deze uitdagingen worden kinderopvangen en peuterspeelzalen steeds vaker overgenomen door onderwijsinstellingen in het primair onderwijs. Onze specialisten weten precies wat er speelt, waar u op moet letten en hoe u kunt zorgen voor de meest efficiënte bedrijfsvoering. Wij zijn uw sparringpartner en klankbord. Weten hoe u het doet t.o.v. uw concurrenten? Vul het formulier aan de rechterkant in en wij sturen u geheel vrijblijvend een overzichtelijk rapport op. 

Check uw positie in de markt
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Bevoegdgezagnummer:*