Van Oers, uw onderwijsspecialist
Van Oers, uw onderwijsspecialist
Wij verzorgen uw personeels- en salarisadministratie
Wij verzorgen uw personeels- en salarisadministratie
Van Oers, voor uw financiële administratie en vraagstukken
Van Oers, voor uw financiële administratie en vraagstukken
Wij adviseren u over de cao onderwijs
Wij adviseren u over de cao onderwijs
Van Oers Onderwijs, meer dan uw administrateur
Van Oers Onderwijs, meer dan uw administrateur

Nieuws

Fiscale eenheid btw niet mogelijk tussen onderwijsstichting en bv 24-04-2018 Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is er geen sprake van economische verwevenheid (en dus geen fiscale eenheid btw) tussen een stichting voor primair onderwijs en een bv die onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel ter beschikking stelt, waarin de stichting een aandelenbelang van 72% houdt. De door de bv behaalde omzet bestaat voor 27,2% uit het ter beschikking stellen van personeel aan de stichting.
Cao onderwijs | Waar moet u de komende maanden op letten? 14-06-2017 Het einde van het schooljaar is in zicht. Wij lichten een aantal punten uit de cao uit die belangrijk zijn voor de maanden juli en augustus.
PO-front kondigt petitie en prikactie op 27 juni aan 09-06-2017 Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Dat kondigde PO in actie gisteren aan in Jinek. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front zullen op deze dag bovendien een petitie aanbieden in Den Haag. Hierin roepen zij de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Tijdelijke oplossing voor vervangingsproblemen door Wwz 20-12-2016 De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz).
Europees Hof accordeert btw-besparende scholenstructuur 17-08-2016 De afgelopen jaren is veel geprocedeerd over btw-besparende structuren die gemeenten hebben toegepast bij de nieuwbouw van scholen. Normaal gesproken kan de btw op schoolgebouwen niet of nauwelijks in aftrek worden gebracht. Gezien de hoge investeringskosten kan een verlaging van de btw-last een aanzienlijke besparing voor gemeenten betekenen. Veel gemeenten hebben bij de nieuwbouw van scholen daarom een btw-besparende structuur gebruikt.
Gewijzigde regeling beleggen en belenen gepubliceerd 17-06-2016 Het ministerie van OCW heeft een nieuwe regeling 'beleggen en belenen voor onderwijs en onderzoek' gepubliceerd.
Cao PO 2016-2017 op 1 juli van kracht 13-06-2016 Op 1 juli wordt de nieuwe CAO PO 2016-2017 officieel van kracht.
Kabinet compenseert verhoging ABP-premiestijging van 1 procent 18-03-2016 Het kabinet compenseert de pensioen-premieopslag die het ABP per 1 april van dit jaar doorvoert, zo heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten. De vijf onderwijsraden hadden hierom gevraagd, omdat de onverwachte premiestijging een integrale uitvoering van het loonruimteakkoord onmogelijk maakte.
Geen btw-afdracht meer bij samenwerking scholen 24-02-2016 Tot op heden waren alle instellingen die samen onderwijs verzorgden, verplicht om btw af te dragen over de inzet van personeel wanneer dit geen leerkrachten betrof.
Inschrijven nieuwsbrief
Voor- en achternaam:*
E-mailadres:*