Voor de financiële administratie komt u naar Van Oers Onderwijs
Voor de financiële administratie komt u naar Van Oers Onderwijs

Opstellen jaarrekening

Het opstellen van een jaarrekening is belangrijk en kost veel tijd. Zeker na de invoering van de lumpsumfinanciering moeten onderwijsinstellingen aan meer verplichtingen voldoen. U moet verplicht een jaarverslag opstellen om verantwoording af te leggen over uw beleid. Het jaarverslag bestaat uit een jaarrekening en een bestuursverslag. Onze specialisten helpen u hierbij. Dit kunnen wij tevens bij u op locatie doen.

Het belang van een jaarverslag in het onderwijs

Het jaarverslag is natuurlijk verplicht, maar het is ook hét middel om niet alleen de inspectie van het onderwijs, maar ook de andere belanghebbenden over het reilen en zeilen van de school te informeren. Het opstellen van een jaarverslag vraagt om inzicht en zorgvuldigheid. Het is namelijk niet iets wat u zomaar even doet. Van Oers Onderwijs is thuis in het opstellen van jaarverslagen en ondersteunt en adviseert u graag.

De jaarrekening

Bij het opstellen van een jaarrekening moet u met verschillende factoren rekening houden. Zo moet het voldoen aan de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, aan de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en aan de richtlijn van RJ 660 Onderwijsinstellingen. Specialistische kennis is dan wel gewenst. Die kennis hebben onze onderwijsspecialisten in huis.

Het bestuursverslag

Om het jaarverslag compleet te maken, moet u ook een bestuursverslag inleveren. Hiermee legt u verantwoording af aan de Rijksoverheid. In het bestuursverslag moet u toelichting geven op de besteding van de gelden en of deze bestedingen rechtmatig zijn. Verder moet u de prestaties van uw organisatie uitlichten. Het gehele jaarverslag is een goed middel om nog eens te kijken naar uw organisatie en of u de gestelde doelen heeft behaald. Ook met het opstellen van het bestuursverslag helpen wij u.

Waarvoor kunt u nog meer bij Van Oers Onderwijs terecht?

U kunt bij ons terecht voor alles omtrent de financiële administratie.

  • Opstellen van de jaarrekening
  • Aanleggen van een balansdossier voor de accountantscontrole
  • Pre-audit van balansdossier, ter voorkoming van onnodige discussie met controlerend accountant
  • Ondersteuning bij het maken van het bestuursverslag
  • Tijdig, juist en volledig aanleveren van de jaargegevens bij DUO, zowel op papier als digitaal

Focus op de hoofdzaken van uw onderwijsinstelling en laat ons het jaarverslag en daarmee de jaarrekening maken. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Neem contact met ons op
Voor- en achternaam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*