"We kunnen met al onze vragen terecht "
"We kunnen met al onze vragen terecht "

Referentie: Edux Onderwijspartners

Edux Onderwijspartners is de onderwijsadviesorganisatie voor scholen en besturen in West-Brabant. Wij zijn er voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, maar ook voor de voorschoolse educatie, ouders en kinderen. Edux speelt in op de behoeften van het onderwijsveld door maatwerk te leveren op vier domeinen: Effectief leren, Organisatie advies, Onderzoek en begeleiding en het Jonge kind. Wij brengen concrete samenhang aan tussen visie en strategie op bestuursniveau, het schoolplanbeleid van de school en het onderwijs in de klas. Elk verandertraject dat Edux begeleidt komt ten goede aan het kind. We werken handelings- en oplossingsgericht, waarbij er gekeken wordt naar praktische handvatten die goed werkbaar zijn: de leerkracht doet er toe. Wij richten ons altijd op de verbinding tussen bestuur, school, ouder én kind.

In een groot aantal gemeenten zijn we gecontracteerd zorgaanbieder, wat betekent dat de noodzakelijke diagnostiek en/of behandeling voor kinderen vergoed wordt.

Van Oers Onderwijs: oplossingsgericht

In de ondersteuning die Van Oers Onderwijs biedt, zijn ze pragmatisch en kritisch, maar denken mee naar een oplossing. Een frisse blik met kennis van het onderwijs. Door de samenwerking van Edux Onderwijspartners en Van Oers Onderwijs kan op vrijwel alle vragen van het onderwijs worden ingespeeld.

Neem contact met ons op
Voor- en achternaam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Referenties onderwijs